jueves, 27 de noviembre de 2014

PLE

O meu PLE como Entorno Persoal de Aprendizaxe inclue a integración de episodios de apendizaxe tanto  formais como informais, nunha expèriencia única,o uso de redes sociais cruzan todo tipo de fronteiras para conectar unha serie de recursos xestionados persoalmente.

Os tempos cambean moi de prisa, xurden tecnoloxías, ferramentas e servizos que abren un mundo de posibilidades de comunicación e aprendizaxe que nos permiten acceder a información e o coñecemento de unha maneira personalizada. Esta situación ainda que nos pode parecer caótica non debe impedir que tomemos conciencia de cal é o noso entorno persoal para poder controlalos e poder xestionar ben o noso propio entorno de aprendizaxe.

 Jordi Adel distingue 3 partes principais nun PLE:
         As ferramentas que un elixe para o seu aprendizaxe
         Os Recusos ou fontes de información
          A Rede Persoal de Aprendizaxe que cada un vai construindo.


Un PLE  non solo debe considerar as ferramentas  Web 2.0  senon tamén as relacions interpersoais da vida cotidiá, así como os espacios físicos onte  ocurren os actos da aprendizaxe, oficina, cafeteria, bibiotecas, parques, medios de trasporte e materiais, libros, revistas, periodicos....

No hay comentarios:

Publicar un comentario