martes, 28 de octubre de 2014

Marco Persoal

Reflexión persoal sobre o modulo 2:marco persoal


Por José Luis Trincado Alvarez

Os catro temas están introducidos e resumidos no tema 6. Modulo importantísimo para todos aqueles profesionales ou estudiosos da Orientación.

O concepto de Orientación laboral, en adiante O.L, é relativamnete reciente, coa revolución industrial produciúse un cambio importante nos oficios ou profesiois tradicionais, neste contexto nace a O.L como unha necesidade de darlle resposta a nova sociedade industrial. Segundo Echeverria a orientación laboral nace inmersa no chamado triangulo básico da formación-orientación-traballo.


Nos primeiros anos o traballo do orientador consistía en determinar as carencias e problemas, atopar solucións e ensinar a persoa desempregada o que debía facer.
Actualmente entendese que a O L debe abarcar o ámbito do traballo o largo de toda a vida, introducindo novas estratexias, competencias e tecnoloxías para a consecución dos obxetivos marcados.
As habilidades e competencias sociais e comunicativas son todas aqueles comportamentos adquiridos e aprendidos polo individuo para desempeñarse e desenvolverse na sociedade. Estas competencias poden integrarse en tres grandes gupos: Sociais, Afectivas e Cognitivas.
As empresas valoran e teñen moi en conta a hora da selección do seu persoal as habilidades sociais do demandante, a súa capacidade comunicativa unida a adaptación ós cambios asi como resposabilidade, compromiso, optimismo....

Actualmente estamos asistento ao nacemento da chamada sociedad da información, onde a xestión, calidade e a velocidadede transmisión de datos convértense en factores clave para o conxunto da poboación. As web2.0 e outras competencias dixitais Tics son hoxe en día ferramentas indispensables a utilizar tanto polo orientador como polo demandante xa que teñen unha grande implicación sobre a sociedade e o emprego:

  • Xeneran un amplo conxunto de novos productos e servizos
  • Teñen aplicación en moitos sectores da economía
  • Reducen os custos e melloran os procesos
  • Xeran maior rendabilidade e competencia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario