jueves, 30 de octubre de 2014

MARÍA JOSE PRADO BERMÚDEZ PLEPodemos decir que a aprendizaxe é un proceso continuo na nosa vida, onde debemos ter en conta o aprendizaxe formal e o informal, xa que as duas permítennos  desenvolver o proceso de aprendizaxe o longo da nosa vida.

A comunicación  dou un salto no virtual, brindandonos a oportunidade de utilizar recursos, fontes de información, facer contactos..., con todo eso formamos o nos PLE. 

Na Universidade e outros centros de ensino obtiven  a formación que me capacita para o exercicio profesional,  o  meu PLE,que está formado polo conxunto de mecanismos os cales  permitenme interactuar, e comunicarme con outras persoas.


Tamen fago referencia as TIC, posto que son unha ferramenta moi importante hoxe en día, para levar a cabo o meu traballo, e para relacionarme con outras persoas.

A internet ante todo é un espazo de comunicación que ofrece oportunidades, sobre todo mirado desde a prisma da aprendizaxe.

A comunicación levanos a compartir información e tamen crear coñecemento.

No apartado de prensa, proceso os acontecementos, procedentes de varias fontes para transmitilos; a sua función no é, únicamente informátiva, senon que compara e contrapón uns sucesos con outros.

A comunicación danos a posibilidade de utilizar recursos, fontes de información, facer contactos..Todo eso conforma o noso PLE.

 Servizo Público de Galicia, donde vou a traballar cada día para axudarlle os usuarios a través da orientación laboral.

Todo este aprendizaxe  permiteme desempeñar a miñar labor dentro da oficina de Emprego, tránsmitilo diariamente para que outras persoas poidan encontrar eu seu propio camiño..  


No hay comentarios:

Publicar un comentario