martes, 28 de octubre de 2014


REFLEXIÓN  DEL MODULO II

 Mª José Prado Bermúdez

O módulo II, está formado por 5 temas, todos eles son fundamentais para mellorar o noso perfil como orientadores laborales, o mesmo tempo que nos inciden sobre a importancia das TIC, dentro do ámbito profesional.
O Tema 6: trata sobre a Orientación Laboral e as Competencias, a profesión dun orientador laboral,  implica unhas competencias que son o conxunto de coñecementos, habilidades e actitudes que permiten o exercicio da actividade profesional e establecen un mellora no desempeño do posto .
Diriamos que o aprendizaxe e un elemento importante no desenvolvemento de competencias.
Os coñecementos  e habilidades aprendense a través da formación e do desempeño do posto de traballo,  mentras que as actitudes e competencias entrenanse e desenvolvense en todos os ámbitos da vida.
Un bó coñecemento da nosas competencias  inciden na mellora de organización das nosas prioridades, mellor coñecemento das nosas fortalezas e éxitos, xestionar mellor os nosos recursos cara a motivación do empleo, xa que a busca de traballo, é un traballo en sí e por iso é importante desenvolver ben certas competencias, como coñecer o mercado laboral, obxetivo profesional, manexo das TIC, a noso servizo e dos nosos usuarios.
A xestión da información é básica para o orientador, pois é un gran recurso no exercicio profesional , as TIC, a parte de ser a vía para obter información tamen nos sirve para facer networking con otras persoas.
Tamen se falou do COACHING que é a arte de facer preguntas o coachee, para que este saia da sua zona de confort, e asuma as responsabilidades da vida, xa que él, é o que ten que escoller o camino.


O Tema 7: Desenvolvemento de competencias comunicativas.
A comunicación é moi importante, para eso teñen que funcionar moi ben os elementos necesarios, (mensaxe, cannle, feedback, o emisor e o receptor) a persoa, que se dedica a orientación ten que saber empatizar có usario, con unha mensaxe clara, para que a comunicación sexa fluida, e chegue a bon porto.
As competencias é un proceso que se vai desenvolvendo o longo de toda a vida, falar, escoitar, ler, escribir son habilidades da linguaxe, a partires delas nos desenvolvemos na cultura e na sociedade, e tamen nos volvemos máis competentes comunicativamente.
Diremos que a medida que imos adquirindo estas ferramentas e tamen experiencia as nosas comunicación farese de maneira  máis clara, e entre todos, para que poidamos favorecer o desenvolvemento.
Tema 8:  Habilidades e Competencias Sociais
Neste temas estudiamos as competencias sociais, as habilidades sociais a intelixencia emocional, traballo en equipo, resolución de conflictos e as redes sociais.
As competencias sociais son a capacidade para manter boas relación con outras persoas, esto conleva dominar as habilidades sociais, a capacidade de comunicación efectivo, o respecto, a asertividade, etc.
A primeira das habilidades sociales e saber escoitar, sin ela difícilmente podemos pasar as demais.
O respecto polos demais, é aceptar as diferencias individuais e grupais e valorar os dereitos doutras persoas, incluindo tamen inda que é difícil os puntos de vista.
A empatía, permítenos poñernos na pel doutra persoa, para poder con elo entender o seu problema.
A  asertividade, é manter un comportamento equilibrado entre a agresividade, e a pasividade, e dicir a capacidade de defende e expresar os propios dereitos e opsinións, o mesmo tempo que se respecta os dos demáis.

A resolución de conflitos: é a capacidade para identificar situacións que requiren unha solución ou decisión preventiva, evaluando os riscos e os recursosTema 9:  Web 2.0 para a Orientación Laboral
Con este tema profundizamos sobre os contidos, ferramentas, e tamen coñecemos  a importancias de ter una identidade dixital e como construila, pois hoxe en día é unha competencia importante, xa que contribuen o noso crecemento como persoas e como profesionais dentro da orientación laboral.
Vimos tamen que no rural todavía siguen tendo atrancos coas novas tecnoloxias porque a Intranet non lles vai a velocidade contratada,etc.
Coñecemos distintas ferramentas, como RSS (Feedly, Scoop.it), mediante os cales permítenos aforrar tempo  e ter a información que queremos.
Os marcadores sociais  que nos permiten organizar, etiquetar os enlaces máis relevantes na rede.
As redes sociais, coas suas ventaxas, formar parte das redes, permítenos establecer relacións, (networking).
Podemos destacar dentro das redes sociais, Linkedin, Twitter, Facebook,etc.
Vimos tamen a construcción dos blogs, Drive, e para que sirven, coas ventaxas e os seus inconvintes, como é o de ter unha actualización periódica, pero facilita as relación con outros profesionais, etc.
Tamen Carlos nos ensinou o que era a infoxicación de contidos, que internet traballe para nos, etc.
Diriamos que a nosa identidade construese a partires da nosa actividade na rede.
Desde o noso posto de orientadores debemos primeiro actualizarnos, e despois que os nosos orientados se reciclen, ou aprendan estas ferramentas 2.0.

Tema 10: Competencias digitales para a Orientación Laboral

Neste tema vemos como formamos parte dun mundo na rede, na que cada día a información e o coñecemento fluen de forma continua, e están en calquer momento, e en calquer sitio.
E por iso a importancia de saber empregar ferramentas para construir  e fortalecer o noso plan de aprendizaxe, aprendendo a traballar de forma colaborativa empregando a web web 2.0 como base.
Ensinousenos  a descubrir e xestionar a información a través da curación de contidos para que seleccionemos o que máis nos pode interesar e non nos infoxifiquemos, almacenar información a través dos marcadores, crear historias, etc, que pouco a pouco van enchendo a noso PLE.
No hay comentarios:

Publicar un comentario